One response

  1. ei kanso ganso….
    <aquest me flipa per pasetjar per es nord de mankattan…..
    molt ideal perque va a conjunt amb totes se infrastructures metal.liques de sa ciutat.
    l'escoltava un dia que vaig anar a roosevelt island quan es sol s'apagava i es edificis lliuen un color ataronjat que flipes….
    bon moments-….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s